Үйлдвэрийн аялал

Сертификатууд

  • гэрчилгээ
  • гэрчилгээ
  • гэрчилгээ
  • гэрчилгээ
  • гэрчилгээ

Цутгамал цутгах машин ба SMT машин

Цутгамал цутгах машин 2
Цутгамал цутгах машин 1
SMT машин 1
SMT машин 2

Бүтээгдэхүүн ба үйлдвэрлэл

IES Туршилтын өрөө, Гэрэл шалгах машин

IES шалгалтын өрөө
гэрлийн туршилтын машин

Үзэсгэлэн

үзэсгэлэн