ЗАМЫН ТЭМДЭГ

 • NO PARKING Aluminum Road Sign

  ЗОГСООХГҮЙ Хөнгөн цагаан замын тэмдэг

  Уншсан тэмдэг:Зогсоолгүй

  Тэмдгийн дизайн:Олон улсын зогсоолыг хориглох тэмдэг

  Зогсоол хориглох тэмдгийн хэмжээ:12''x18''/18''x24' (эсвэл хэрэглэгчийн зурсан зураг)

  Киноны зэрэглэл:3M цацруулагч хальс; Алмазан цацруулагч хальс; Инженерийн зэрэглэлийн цацруулагч хальс; Зар сурталчилгааны цацруулагч хальс

  Хөнгөн цагааны зузаан:2.0/3.0мм (эсвэл хэрэглэгчийн хүсэлтээр)

  Замын тэмдгийн хэл:Англи/Франц/Араб/Испани

  Замын тэмдгийг суурилуулах хаалт:Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр